Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

Przydatne linki

Dodatkowe informacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców o taryfie, zwolnieniach celnych, ograniczeniach przywozu i wywozu towarów znajdziesz na stronie podatki.gov.pl/clo (strona otwiera się w nowym oknie).

Zbiór informacji podatkowych i celnych, który zawiera m. in. interpretacje indywidualne i ogólne, wiążące informacje akcyzowe i stawkowe, informacje o wydaniu opinii zabezpieczających lub odmowie ich wydania, odpowiedzi na interpelacje oraz wybrane orzeczenia sądów znajdziesz w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA (strona otwiera się w nowym oknie).