Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

ISZTAR4 - FAQ

Lista najczęściej zadawanych pytań

Czy możliwe jest pobranie bazy danych taryfy celnej w postaci elektronicznej?

Tak, istnieje taka możliwość.
Aby korzystać z elektronicznej wersji bazy danych taryfy celnej, należy pobrać plik startowy z serwisu Taryfy celnej ISZTAR4 (strona otwiera się w nowym oknie). Znajduje się on w menu Przeglądarka taryfowa -> Pobieranie pliku startowego
Pobrany plik może posłużyć do utworzenia własnej bazy danych taryfy celnej. Aby była ona aktualna, należy okresowo aplikować do niej pliki aktualizacji.
Szczegóły dotyczące pobierania aktualizacji znajdują się w specyfikacji komunikacji z systemem ISZTAR4 dostępnej wraz z plikiem startowym oraz na portalu PUESC w menu Usługi sieciowe (strona otwiera się w nowym oknie), w sekcji ISZTAR4, dokumenty: "ISZTAR4 Specyfikacja techniczna XML wersja 3.10 z dnia 22.01.2020"


Skąd można pobrać specyfikację komunikacji z systemem ISZTAR4?

Specyfikacja XML komunikacji z systemem ISZTAR4 dostępna jest: