Data ostatniej aktualizacji danych: 2024-06-14

Serwis Taryfy celnej

Dostarcza szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. W serwisie są prezentowane dane unijne pochodzące z systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC) oraz dane krajowe (podatki VAT, akcyza i inne krajowe środki pozataryfowe).
Znajdziesz w nim:

Data symulacji strona otwiera się w nowym oknie
Ustaw datę bieżącą

Wiadomości dnia:

Informujemy, że od dnia 1.11.2021 r. do kodu CN 2518 10 00 został dowiązany kod dodatkowy V022 Nawozy - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej.

Pozostałe wiadomości