Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!
https://www.gov.pl/web/kas/platforma-uslug-elektronicznych-skarbowo-celnych-puesc