Caution: Simulation date not current!

Przeglądarka taryfowa:

 • umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji nt. danych taryfowych, w tym nomenklatury towarowej i stawek celnych (stawek preferencyjnych, zawieszonych i w ramach kontyngentów taryfowych), a także innych danych pozataryfowych (obowiązujące zakazy, ograniczenia), które pochodzą z bazy danych TARIC. Obejmuje też informacje dodatkowe, takie jak:

  • uwagi prawne,

  • noty wyjaśniające,

  • Wiążącą Informację Taryfową,

  • listy towarów,

  • regulacje klasyfikacyjne,

  • noty wyjaśniające do HS i CN,

  • rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej,

  • wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,

  • oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego,

  • kompendium opinii klasyfikacyjnych,

  • decyzje Komitetu Kodeksu Zharmonizowanego

 • zawiera dane krajowe (stawki podatku VAT i akcyzy) i niektóre dane pozataryfowe (np. ograniczenia fitosanitarne),

 • umożliwia wyszukiwanie informacji:

  • po kodzie lub po wyrażeniach tekstowych,

  • nt. dokumentów wymaganych, kodów dodatkowych i kontyngentów taryfowych

 • pozwala na znalezienie kodu nomenklatury dla danego towaru.

Elektroniczna wersja bazy danych Taryfy celnej (tzw. plik startowy):

 • zawiera stan taryfowej bazy danych na konkretny dzień i godzinę,

 • umożliwia utrzymywanie lokalnej kopii bazy danych taryfowych.